defa
  • از رنج های زندگی خسته ام اما به مردم کشورم امیدوارم

  • هر یک سنت از کمک های شما در افغانستان، می تواند مشکلات خانواده فقیری را حل کند

  • هدف ما توانمندسازی نیازمندان جهت بهبود کیفیت زندگی آنها است

  • ما می توانیم یک پل میان شما و مردم افغانستان ایجاد کنیم

  • هموطن عزیز، برای ادامه درس خواندن و موفقیتم به یاری شما نیاز دارم

  • صدای نیاز، همیشه بلند نیست

خبرهای جدید

آخرین ویدئوها